Cena dle velikosti, barevnosti a náročnosti customu.

Cena individuální